Image6

Calcutta Rescue - International Donations

Cesca Republica - Czech Republic

Calcutta Rescue - zdravotnictví, školství a naděje

Dary na záchranu Kalkata může být vyrobena z Paypal odkaz na této stránce. Pokud nemáte účet Paypal, můžete i nadále používat tento odkaz pro dary kreditní karty.Šeky a další dary by měly být zasílány na vaši místní podpůrné skupiny, nebo přímo na Rescue Kalkata kanceláře v Indii.

Calcutta Rescue - Health, Education and Hope.

Donations to Calcutta Rescue can be made from the Paypal link on this page. If you do not have a Paypal account you can still use this link for credit card donations. Cheques and other donations should be sent to your local support group or directly to the Calcutta Rescue office in India.

Czech-Republic

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player