Calcutta Rescue

International Paypal Donations

Image6 Find your local support group Home page Background

Calcutta Rescue - Health, Education and Hope.

czech-republic-flag

Donations to Calcutta Rescue can be made from the Paypal link on this page. If you do not have a Paypal account you can still use this link for credit  card donations. Cheques and other donations should be sent to your local support group or directly to the Calcutta Rescue office in India.

Calcutta Rescue - zdravotnictví, školství a naděje

Dary na záchranu Kalkata může být vyrobena z Paypal odkaz na této stránce. Pokud nemáte účet Paypal, můžete i nadále používat tento odkaz pro dary kreditní karty.Šeky a další dary by měly být zasílány na vaši místní podpůrné skupiny, nebo přímo na Rescue Kalkata kanceláře v Indii.

Cesca Republica - Czech Republic