Calcutta Rescue

International Paypal Donations

Image6 Find your local support group Home page Background

Sverige, Sweden

Calcutta Rescue - Health, Education and Hope.

sweden-flag

Donations to Calcutta Rescue can be made from the Paypal link on this page. If you do not have a Paypal account you can still use this link for credit  card donations. Cheques and other donations should be sent to your local support group or directly to the Calcutta Rescue office in India.

Donationer till Calcutta Rescue kan göras från Paypal länk på den här sidan. Om du inte har ett Paypal-konto kan du fortfarande använda den här länken för donationer kreditkort. Checkar och andra donationer bör skickas till din lokala stödgrupp eller direkt till Calcutta Rescue kontor i Indien.

Calcutta Rescue - Hälsa, utbildning och hopp

Hitta din lokala stödgrupp